Trường THPT Trần Phú Đà Lạt là một ngôi trường nằm ở con đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt. Trường đào tạo cả 2 bậc học là trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trường được thành lập vào năm 2001 và là một trong 5 trường THPT công lập của thành phố.

Trường THPT Trần Phú Đà Lạt - Dalat News

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển thì đến nay, trường THPT Trần Phú Đà Lạt đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục của địa phương, cung cấp nhiều học sinh hoàn thành các chương trình phổ thông để đáp ứng nhu cầu thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước và địa bàn thành phố Đà Lạt.

Trường THPT Trần Phú Đà Lạt - Dalat News

Một buổi học tại trường THPT Trần Phú Đà Lạt

Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh với tỉ lệ hơn 97% học sinh tốt nghiệp. Nhiều học sinh trong trường cung đã đậu vào các trường đại học, cao đẳng nổi tiếng trong nước. Cơ sở vật chất, cùng đội ngũ cán bộ được cập nhật, đổi mới, tuy nhiên, tỷ lệ giáo viên trẻ còn khá nhiều, chưa có kinh nghiệm nên đây cũng là một mặt hạn chế. Trường cũng đang thúc đẩy quá trình đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng dạy và học, đang cho kết quả khá tốt.

Hiện trường đang có 9 tổ chia đều ra các môn học và chuyên môn của nhà trường. Các môn Sinh, Thể Dục, Quốc Phòng gộp chung lại thành một tổ. Môn Sử, Địa, Giáo Dục Công Dân là một tổ. Đáng kể là tổ Toán và tổ Tin đã tách thành 2 tổ khác nhau.

Trường THPT Trần Phú Đà Lạt - Dalat News

Cơ sở vật chất công nghệ thông tin của trường

Trường đã được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Uỷ Ban Nhân Dân tình Lâm Đồng vào ngày 24/1/2014.

Trường THPT Trần Phú Đà Lạt - Dalat News

Lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của trường

Địa Chỉ: 2, Trần Quang Diệu, Đà Lạt 

SĐT: 0633 831 034

Get Directions

Hình ảnh: website thpttranphu.lamdong.edu.vn