Kính mời Người lao động có nhu cầu tìm việc làm đến Văn phòng Trung tâm Giới thiệu việc làm Lâm Đồng: 172 – Nguyễn Văn Trỗi – Phường 2 – Đà Lạt ngày 10/4/2014

NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 4/2014

(Tại phiên GDVL lần thứ V ngày 10/4)

Nguồn:  Vieclamlamdong.vn

.